Atatürk Cumhuriyeti ve Ondokuz Mayıs

Mehmet Güneş’i saygı ve minnetle anıyoruz

Topunan tankınan vuramamışlar
Gücüne direnip kıramamışlar
Hikmetin sırrına varamamışlar
Devirmiş dağları ondokuz mayıs

Pazılar bilekler demire dönmüş
Onüç milyon süper güçleri yenmiş
özgürlük mutluluk bayrama dönmüş
Kasketi çevirmiş ondokuz mayıs

Kalenin burcuna ovadan bakmış
Güç yetmez duvarı yumrukla yıkmış
Araçsız gereçsiz Samsun’a çıkmış
Uyarmış uykudan ondokuz mayıs

Taşırız omuzla yıllardan beri
Vatanın milletin alnının teri
Bağrımıza bastık dönermi geri
Kıvırmış köşeyi ondokuz mayıs

Ülkenin toprağı kanla yoğrulmuş
Cumhuriyet gelmiş şuuru doğrulmuş
Atatürk cihanda sulha çağrılmış
Düğüne çevrilmiş ondokuz mayıs

Çarşıda pazarda olmazsa namaz
Kümesde tavuğu tilkiler yemez
Kümesi bitirip şükrolsun demez
Kurtların avucunda ondokuz mayıs

Atatürk kendini boşa yormuş
Haramiler handa gafil duramamış
Teknik dosyaların sırrı dürmemiş
Güneş der ağlar mı? ondokuz mayıs.

MEHMET GÜNEŞ

Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.